Bridge-termit

Bridge on monimutkainen ja kiehtova korttipeli, jossa strategia on tärkeässä osassa. Vanhimmat tunnetut säännöt ovat vuodelta 1886, jolloin bridgen nimi ei vielä ollut vakiintunut nykyiseen muotoonsa. Aiemmat muunnelmat ovat hautautuneet historian hämärään, ja nykyisin käytettävät säännöt on kirjoitettu uudelleen vuonna 1925.

Hakku ja haarukka

Bridge on tunnettu paitsi taktiikkaa vaativasta pelin kulusta myös monimuotoisesta, suorastaan salakieltä muistuttavasta terminologiastaan. Kun aloittelija alkaa miettiä uutta merkitystä tutuille sanoille, kuten hakku, haarukka, kontrolli tai lähtijä, tuntuu pelistä olevan logiikka kaukana. Kannattaa antaa itselleen aikaa tutustua näihin, ja hieno peli alkaa avautua.

Bridgessä käytetään 52 kortin pakkaa ilman jokereita. Avainsana lienee tikki eli 4 korttia, jotka pelaajat vuorollaan pelaavat. Pikatikkejä puolestaan ovat tikit, jotka saa laskematta vastustajaa kiinni. Pieti taas on jokainen tikki, joka pelinviejältä jää puuttumaan kotipelistä. Pito estää vastustajaa saamasta kaikkia värin tikkejä.

Valtti ja varkaus

Valtti on väri, jossa sitoumus pelataan. Valttimatti tulee pelinviejästä, tilanteessa, jossa pöydän valtit loppuvat, mutta puolustuksella niitä vielä on. Toppi taas on jaon paras tulos. Hakku on kymppiä pienempi kortti. Haarukka puolestaan on korttiyhdistelmä, jossa yhdistelmän korttien silmälukujen erotus on kaksi.

Varkaus on valtin pelaaminen tikkiin, kun tikki on aloitettu toisella maalla. Manööveri on sallittua ainoastaan, jos pelaajalla ei ole aloitusmaata. Ylikuppi on varastaminen isommalla valtilla, kun samassa tikissä toinen pelaaja on jo varastanut. Alikuppi on sama, mutta varastaminen pienemmällä valtilla.

Tarjouksista

Tarjous kertoo, montako tikkiä yli kuuden tarjoajan joukkue lupaa voittaa sekä millä valtilla, tai jos tarjous olikin sangia sangissa. Sangi taas on peräisin ranskan kielen sanasta ”sans” eli ilman. Sangi on peliä ilman valttia. Tarjoussysteemi etukäteen sovittu kokonaisuus, jonka mukaan pari tarjoaa.

Tarjoussarjassa loppusitoumus määritellään pelaajien toisiaan seuraavilla tarjouksilla. Sitoumus on tarjousvaiheen korkein tarjous, mahdollisesti kahdennuksen tai jopa vastakahdennuksen kera. Esimerkiksi, pohjoinen avasi yhdellä padalla ja partneri korotti tarjouksen neljään pataan. Tämän länsi kahdensi, sitoumus näin ollen neljä pataa kahdennettuna, pelinviejänä edelleen pohjoinen.

Välitarjous on ensimmäinen, jonka avauksen jälkeen vastapuoli tekee. Vaatimustarjoukseen partneri ei saa passata omalla vuorollaan. Splintteri puolestaan on tarjous, missä kaksoishyppy toisessa värissä antaa valttien tuen sekä singelin taikka renonssin tarjotussa värissä – ja renonssi taas on väri, jossa ei ole yhtään korttia.

Värit

Kolmivärikäsi sisältää 3 vähintään 4 kortin väriä, toisin sanoen jakaumat 5440 ja 4441. Kovia värejä ovat ruutu ja pata. Pehmeät värit ovat näin ollen risti ja hertta. Konventio taas on niin sanottu keinotekoinen tarjous, joka ei lupaa mitään tarjotusta väristä, vaan kysyy partnerin kättä.

Luonnollinen tarjous puolestaan lupaa pituutta tarjotussa värissä tai tasaisen käden sangitarjouksessa. Cue-tarjous on joko vastustajien värissä tai jossain muussa värissä kuin valttivärissä. Jälkimmäisessä tapauksessa cue-tarjous lupaa pidon kyseisessä maassa. Leikkaus on yritys hankkia lisätikki väristä pelaamalla kohti haarukkaa.

Slammi

Slammi on tilanne, jossa yksi pelaaja ottaa kaikki tikit tai jää korkeintaan yhtä tikkiä vaille. Pikkuslammi on nimeltään sitoumus 6 tasolla, jossa kotipeliin vaaditaan nämä 12 tikkiä. Isoslammi on sitoumus 7 tasolla, jossa kotipeliin vaaditaan kaikki 13 tikkiä. Slammi on klassinen peliliike.

Slammista saa normaalin täyspelibonuksen lisäksi bonusta. 500 pistettä saa pikkuslammista vaarattomassa vyöhykkeessä, 750 pistettä pikkuslammista vaaravyöhykkeessä ja 1000 pistettä isoslammista vaarattomassa vyöhykkeessä. 1500 pistettä tulee isoslammista vaaravyöhykkeessä. Vaarallinen ja vaaraton vyöhyke määräytyvät brikan eli kilpailuissa käytetyn korttikotelon mukaan, jossa on neljä ilmansuunnin merkittyä lokeroa.

Pisteistä

Piste on pelaajan käden arvioinnissa käytetty laskennan apuväline. Pisteiden summa määräytyy yhteenlasketuista arvokortti- ja jakopisteistä. Korteissaan olevien pisteiden summan perusteella pelaaja laskee ja tekee oman tarjouksensa. Heikko sangi on silloin, kun pisteiden alarajan ja ylärajan summa on vähemmän kuin 29 pistettä.

Hyppysangi on kyseessä, mikäli avaaja hyppää yhden värin vastauksen jälkeen kahteen sangiin, jolloin hänellä on tasainen 18-20 arvopistettä eli hyppysangikäsi. Täyspeli on peli, jossa tikkipisteet ovat vähintään 100, voivat olla enemmänkin. Nolla on jaon huonoin tulos, josta saa tietenkin 0 pistettä.

Pelimuotoja

Simultaani on bridgen kilpailumuoto, jossa samanlaiset jaot pelataan eri paikkakunnilla ja näiden tuloksista lasketaan yhteistulos. Rabbit on kilpailumuoto, jossa pelataan vain vähän jakoja. Kun pääsääntöisesti kilpailuissa on vähintään 24 jakoa, Rabbit-kilpailussa saattaa olla vain 12 jakoa. Minibridge on yksinkertainen muoto bridgestä.

Kilpailunjohtaja on henkilö, joka vastaa kilpailun kulusta yleensä sekä tulosten laskennasta. Paribridge 4 hengen peli, jossa vastakkain istuvat pelaajat muodostavat parin. Parikilpailu on kilpailun muoto, jossa parin jaosta saamaa tulosta verrataan muiden parien saamiin tuloksiin. Mixed kilpailumuoto, jossa nainen ja mies muodostavat parin.

Lopuksi

Tässä kirjoituksessa on raapaistu vain pintaa bridgen sanastosta. Erityissanastoa on nimittäin todella runsaasti. Parhaiten terminologia aukeaa osallistumalla kerhojen järjestämille kursseille, joita järjestetään myös aivan aloittelijoille. Terminologiaa kannattaa opetella rinnan strategian kanssa, jolloin se aukeaa paremmin ja pelin hienoudet pääsevät oikeuksiinsa.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *